(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Hệ thống cổng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4

Hệ thống cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 là một thành phần quan trọng trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ thành phố. Hệ thống thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống CNTT, đồng thời thực hiện đồng bộ hoá dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính từ trung ương đến cấp tỉnh/ thành phố.

Hệ thống giúp giảm tải thời gian giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho mục đích tra cứu, báo cáo thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân, cán bộ/ chuyên viên các đơn vị trên địa bản tỉnh/ thành phố.

 

cổng dịch vụ công mức độ 3,4

Đối tượng sử dụng

Văn phòng UBND các tỉnh/ thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/ thành phố

Trung tâm Hành chính công các tỉnh/ thành phố

cổng dịch vụ công mức độ 3,4

Ưu điểm của giải pháp

Đáp ứng yêu cầu về Cơ chế của Nhà nước

Xây dựng trên kiến trúc mở (SOA/ Microservices)

Hướng đến chính phủ số, chính phủ không giấy tờ

Hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách linh hoạt

Vận hành trên môi trường điện toán đám mây

cổng dịch vụ công mức độ 3, 4

Tính năng của giải pháp

Chức năng Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

o Tiếp nhận trực tiếp
o Tiếp nhận qua mạng
o Tiếp nhận yêu cầu liên thông
o Tiếp nhận bổ sung
o Bàn giao hồ sơ
o Thu phí, lệ phí

Chức năng xử lý hồ sơ

o Tiếp nhận hồ sơ của Phòng chuyên môn
o Gia hạn hồ sơ của Công chức/ Chuyên viên, Trưởng phòng
o Xử lý hồ sơ của Công chức/ Chuyên viên
o Xử lý hồ sơ của Trưởng phòng
o Xử lý hồ sơ của Lãnh đạo
o Trả kết quả

Chức năng chung trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông

o Thông tin chung của hồ sơ
o Chức năng Tra cứu
o Chức năng báo cáo thống kê
o Chức năng đánh giá
o In phiếu

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: