(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Giải pháp phần mềm một cửa điện tử liên thông eGate

Giải pháp hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông (e-Gate) là một thành phần quan trọng trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ thành phố. Phần mềm một cửa điện tử e-Gate thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống CNTT, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh/ thành phố.

Đối tượng sử dụng

UBND các tỉnh/ thành phố
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/ thành
e-Gate

Ưu điểm chính

Đối với công dân, tổ chức

Cho phép công dân nộp hồ sơ TTHC và tra cứu thông tin, kết quả trực tuyến; Tiết kiệm thời gian đi lại, gửi/ nhận hồ sơ, chi phí trong việc giải quyết TTHC; Cho phép tham gia đánh giá quá trình giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước, góp phần vào công cuộc cải cách bộ máy, tổ chức hoạt động của các cơ quan.

Đối với cơ quan nhà nước

Hỗ trợ giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông; Quản lý, theo dõi thông tin liên tục, sắp xếp có hệ thống và tra cứu chính xác – nhanh chóng; Giúp công tác phối hợp, công tác với các bộ phận khác nhanh chóng, chính xác.

Đối với xã hội

Tăng cường năng lực điều hành nhà nước của chính phủ; Nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tăng cường sự minh bạch, giảm tham nhũng; Giảm chi phí hành chính và chi phí đi lại.

e-Gate

Tính năng nổi bật

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Kiến trúc mở
Đáp ứng yêu cầu về cơ chế một cửa
Hệ sinh thái hoàn chỉnh
Vận hành trên môi trường điện toán đám mây
Tích hợp với nhiều hệ thống

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: