(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Hệ thống thông tin nguồn

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh là hệ thống quản lý thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông phục vụ quản lý hệ thống truyền thanh thông minh của mỗi tỉnh, thành phố. Hệ thống tập trung vào các khối tính năng chính
sau:

  • Cung cấp thông tin nguồn để phát trên các đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT – VT
  • Quản lý hoạt động phát thanh cơ sở
  • Quản lý toàn bộ thiết bị phát thanh; đơn vị cung cấp
  • Báo cáo các hoạt động của các đài truyền thanh cơ sở
Hệ thống thông tin nguồn

Thành phần hệ thống

Quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
Khai báo, sửa, xóa thông tin về đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường, thị trấn
Quản lý thiết bị
Khai báo, sửa, xóa thông tin về cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Gán cụm loa cho đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Hiển thị trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện và địa bàn tỉnh, thành phố.
Biên tập bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng
- Đảm bảo tiếp nhận và phát các bản tin nhận được từ HTTT nguồn trung ương; - Biên tập các loại bản tin (file mp3, wav …); - Tiếp sóng các kênh số hóa; - Tiếp sóng FM dải tần 87-108Mhz (trường hợp cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện còn duy trì hệ thống truyền dẫn phát sóng FM); - Phát trực tiếp qua MIC cắm vào thiết bị phát thanh - Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech) - Ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự, tạo bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo. - Tiếp nhận bản tin phát thanh được gửi từ HTTT nguồn trung ương
Quản lý bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng
Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Xem nội dung bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng
Báo cáo, thống kê
Quản lý các báo cáo khác như: Báo cáo số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy… của các tỉnh, thành phố.
Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân
Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân được chuyển từ ứng dụng trên thiết bị di động thông minh
Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Ưu điểm của giải pháp

Kết nối

Có thể quản lý được nhiều nhà cung cấp khác nhau trong lĩnh vực truyền thanh và bảng điện tử công cộng

Linh hoạt

Có thể tự chủ trong việc lấy số liệu báo cáo về các hoạt động phát thanh và bảng điện tử công cộng: dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác

Toàn diện

Hệ thống có nhiều chức năng và tính năng, phù hợp với quy định và văn bản pháp lý của Chính phủ

Đa nền tảng

Thiết bị có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành và các thiết bị khác nhau

Thân thiện với người dùng

Hệ thống thiết kế dễ dàng cho người sử dụng khi tích đa ngôn ngữ

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Tính năng giải pháp

Truy cập hệ thống
Quản lý đăng nhập, đăng xuất, hỗ trợ quên mật khẩu
Báo cáo tổng quan
Thống kê và theo dõi trực tuyến thông tin liên quan đến số lượng địa bàn, đài phát thanh, thiết bị phát thanh
Quản lý địa bàn
Quản lý địa bàn, thêm, sửa xóa địa bàn
Quản lý thiết bị phát thanh
Quản lý thiết bị phát thanh, thêm, sửa xóa, theo dõi hoạt động, điều khiển thiết bị phát thanh
Quản lý media file
Quản lý nguồn thông tin dạng media file, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý bài viết
Quản lý nguồn thông tin dạng bài viết, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý kênh phát thanh
Quản lý nguồn thông tin dạng kênh phát thanh, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý playlist
Quản lý các danh sách phát (playlist) thanh phục vụ tạo các bản tin phát thanh
Quản lý bản tin phát thanh tại địa bàn
Quản lý các bản tin, hỗ trợ việc tạo mới, phê duyệt, hủy bản tin từ các nguồn thông tin
Quản lý tài khoản người dùng
Hiển thị danh sách, thêm sửa xóa người dùng, cấp lại mật khẩu
Quản lý vai trò
Quản lý vai trò truy cập của người dùng hệ thống, thêm, sửa xóa vai trò của hệ thống
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý danh sách các nhà cung cấp thiết bị phát thanh
Báo cáo
Quản lý các báo cáo về hoạt động phát thanh cơ sở
Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Tải bảng giá