(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Hệ thống Cổng thông tin điện tử

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã thể hiện vai trò hiệu quả trong không chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân mà còn trong các hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường năng lực điều hành tổ chức cũng như truyền thông, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong đó Cổng thông tin điện tử là giải pháp không thể thiếu đối với bất kỳ một đơn vị nào trong việc cung cấp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của đơn vị. Thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Hệ thống Cổng thông tin điện tử

Đối tượng sử dụng

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các tổ chức, cá nhân

Các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Hệ thống Cổng thông tin điện tử

Tính năng nổi bật

Đáp ứng các quy định nhà nước về Cổng thông tin điện tử
Quy trình xuất bản tin bài linh hoạt
Cung cấp các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa tin bài trực tiếp
Linh hoạt trong việc quản lý
Cung cấp các chức năng tạo Subportal
Cung cấp các chức năng quản lý quảng cáo
Tích hợp đa ngôn ngữ
Tương tác với mạng xã hội
Tiện lợi với tính năng đồng bộ tin bài tự động
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác của đơn vị thông qua API
Có thể tương tác tốt trên các thiết bị di động như mobile, tablet, …

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: