(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Hệ thống phần mềm giải pháp lưu trữ số hóa điện tử tập trung trên nền tảng Big Data

Giải pháp Số hóa và Lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng hệ thống thông tin lưu trữ mở OAIS (Theo quy chuẩn ISO 14721:2012 – Open Archival Information System được các lưu trữ quốc gia Mỹ, Úc, Hoàng gia Anh và các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng) được xây dựng trên nền tảng công nghệ Web tiên tiến, thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA cho phép khả năng mở rộng không hạn chế cũng như tích hợp dễ dàng với các hệ thống thông tin khác của tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Đối tượng sử dụng

Bộ Nội vụ, các Trung tâm lưu trữ Quốc Gia
Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố
Chi cục Văn thư lưu trữ các tỉnh/thành phố
Thư viện cấp TW/địa phương, các trường đại học, …
Tìm hiểu thêm

Ưu điểm của giải pháp

Phát triển dựa trên nền tảng hệ thống thông tin lưu trữ mở OAIS – ISO 14721:2012

Tích hợp hệ thống

Cung cấp công cụ hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào

Tích hợp công nghệ Search Engine - Elastic Search: Tìm kiếm trên dữ liệu lớn

Sao lưu Import, Export ra XML

Tương thích với thiết bị số hóa hiện đại

Tích hợp với các hệ thống lưu trữ

Tích hợp với hệ thống lưu trữ lâu dài

An toàn và bảo mật

Ký số điện tử

Tìm hiểu thêm

Tính năng của giải pháp

Thu thập tài liệu

o Danh mục nguồn nộp lưu
o Sổ theo dõi nguồn nộp lưu
o Quản lý bộ hồ sơ thẩm định
o Chuyển xử lý hồ sơ thẩm định
o Trao đổi ý kiến của các thành viên trong hội đồng
o Phê duyệt hồ sơ thẩm định
o Kiểm tra đối chiếu hồ sơ thực tế
o Sổ nhập tài liệu
o Sổ xuất tài liệu

Quản trị hệ thống

o Quản lý đơn vị
o Quản trị người dùng
o Quản trị nhóm người dùng
o Nhật ký hệ thống
o Phân quyền
o Phân quyền người dùng
o Phân quyền nhóm người dùng
o Điều hướng
o Phân quyền quy trình

Khai thác sử dụng tài liệu

o Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu
o Phiếu yêu cầu đọc tài liệu
o Phiếu yêu cầu sao tài liệu
o Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu

Danh mục hệ thống

o Quản trị danh mục
o Quản lý phông/Sưu tầm
o Quản lý hội đồng thẩm định/ Xác định giá trị tài liệu

Quản lý Độc giả

o Thẻ độc giả
o Thông tin độc giả

Loại hình tài liệu

o Quản lý loại hình tài liệu
o Thêm mới loại hình tài liệu
o Quản lý trường tin động

Mục lục hồ sơ

o Quản lý mục lục hồ sơ
o Quản lý hồ sơ

Bảo quản tài liệu

o Sổ nhập tài liệu từ nguồn nộp lưu
o Sổ xuất nhập tài liệu
o Hồ sơ phông

Chỉnh lý tài liệu

o Sổ xuất nhập tài liệu
o Quản lý hồ sơ phông
o Sổ giao mượn mục lục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu văn bản

Quản lý kho

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: