(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Hệ thống thông tin nguồn

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh là hệ thống quản lý thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông phục vụ quản lý hệ thống truyền thanh thông minh của mỗi tỉnh, thành phố. Hệ thống tập trung vào các khối tính năng chính sau:

  • Cung cấp thông tin nguồn để phát trên các đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT – VT
  • Quản lý hoạt động phát thanh cơ sở
  • Quản lý toàn bộ thiết bị phát thanh; đơn vị cung cấp
  • Báo cáo các hoạt động của các đài truyền thanh cơ sở

    => XEM NGAY

Hệ thống thông tin nguồn

Đối tượng sử dụng

Cán bộ quản lý thông tin cơ sở địa phương
Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Ưu điểm của giải pháp

Kết nối

Có thể quản lý được nhiều nhà cung cấp khác nhau trong lĩnh vực truyền thanh và bảng điện tử công cộng

Linh hoạt

Có thể tự chủ trong việc lấy số liệu báo cáo về các hoạt động phát thanh và bảng điện tử công cộng: dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác

Toàn diện

Hệ thống có nhiều chức năng và tính năng, phù hợp với quy định và văn bản pháp lý của Chính phủ

Đa nền tảng

Thiết bị có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành và các thiết bị khác nhau

Thân thiện với người dùng

Hệ thống thiết kế dễ dàng cho người sử dụng khi tích đa ngôn ngữ

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Tính năng giải pháp

Truy cập hệ thống
Quản lý đăng nhập, đăng xuất, hỗ trợ quên mật khẩu
Báo cáo tổng quan
Thống kê và theo dõi trực tuyến thông tin liên quan đến số lượng địa bàn, đài phát thanh, thiết bị phát thanh
Quản lý địa bàn
Quản lý địa bàn, thêm, sửa xóa địa bàn
Quản lý thiết bị phát thanh
Quản lý thiết bị phát thanh, thêm, sửa xóa, theo dõi hoạt động, điều khiển thiết bị phát thanh
Quản lý media file
Quản lý nguồn thông tin dạng media file, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý bài viết
Quản lý nguồn thông tin dạng bài viết, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý kênh phát thanh
Quản lý nguồn thông tin dạng kênh phát thanh, cho phép chia sẻ cho địa bàn cấp dưới
Quản lý playlist
Quản lý các danh sách phát (playlist) thanh phục vụ tạo các bản tin phát thanh
Quản lý bản tin phát thanh tại địa bàn
Quản lý các bản tin, hỗ trợ việc tạo mới, phê duyệt, hủy bản tin từ các nguồn thông tin
Quản lý tài khoản người dùng
Hiển thị danh sách, thêm sửa xóa người dùng, cấp lại mật khẩu
Quản lý vai trò
Quản lý vai trò truy cập của người dùng hệ thống, thêm, sửa xóa vai trò của hệ thống
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý danh sách các nhà cung cấp thiết bị phát thanh
Báo cáo
Quản lý các báo cáo về hoạt động phát thanh cơ sở
Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
quý khách hàng vui lòng liên hệ và

👉 Quyét QR code và Bấm ” Quan Tâm” để theo dõi những tin tức mới nhất về Giải pháp.

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Một số câu hỏi thường gặp

Giải pháp quản lý thông tin Nguồn thông minh

Hệ thống thông tin nguồn là gì?

Là hệ thống cho phép quản lý, chia sẻ, biên tập, đăng tải, phát thanh thông tin từ nguồn nội dung đến hệ thống đích, đồng thời cho phép tiếp nhận thống tin phẩn hồi từ các hệ thống, ứng dụng của hệ thống đích. Hệ thống quản lý thông tin nguồn được phân chia thành 2 cấp độ: hệ thống quản lý thông tin nguồn cấp trung ương, hệ thống quản lý thông tin nguồn cấp tỉnh.

Yêu cầu về chức năng, tính năng cơ bản của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, thành phố?

Chức năng, tính năng cơ bản của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, thành phố:

- Tuân thủ các quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tuân thủ các quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

- Hệ thống thông tin nguồn của thành phố phải đáp ứng khả năng dùng chung cho cán bộ làm công tác TTCS cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã nhằm thực hiện các hoạt động TTCS. Thông qua hệ thống thông tin nguồn của thành phố, đội ngũ cán bộ làm công tác TTCS có thể thực hiện tổ chức biên soạn bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác. Ngoài ra hệ thống thông tin nguồn của thành phố phải có chức năng quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn Trung ương.

Hệ thống thông tin nguồn của thành phố có khả năng kết nối tới các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng thông qua các hình thức nào?

Hệ thống thông tin nguồn của thành phố có khả năng kết nối tới các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng thông qua Internet, sim3G/4G hoặc wifi.

Để được tư vấn, hướng dẫn thêm về giải pháp có thể liên hệ qua những hình thức nào?

Có thể liên hệ để nhận được tư vấn, hướng dẫn về giải pháp thông qua những hình thức sau:

- Email: contact-itc@mobifone.vn

- Hotline: 0936110116

<< 1 >>