(+84) 936 110 116
GIỚI THIỆU

Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng.​
Nhận thức rõ điều đó, Trung tâm CNTT MobiFone, đã xây dựng và đưa vào triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là bước đột phá, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Việc xây dựng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đã từng bước tạo sự đồng bộ, thống nhất về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone

Ưu điểm của giải pháp

Ứng dụng dành riêng cho các Đảng viên, nhằm giúp Đảng viên có thể theo dõi thông tin, văn kiện, văn bản của Đảng bộ và dễ dàng thực hiện nghị quyết học tập và thi trực tuyến trên ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Nghiên cứu, Học tập

Hỗ trợ đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp ủy tỉnh; đồng thời cập nhật kịp thời, chính xác những thông tin thời sự của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các cấp ủy Đảng

Đổi mới, nâng cao

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua các tiện ích phục vụ cho cuộc họp giao ban của đảng ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng và một số tiện ích khác phục vụ công tác xây dựng đảng, quản lý đảng viên.

Số hóa nghiệp vụ Đảng

Từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và của cấp ủy tỉnh

Sổ tay đang viên điện tử MobiFone

Tính năng của giải pháp

Tin tức

Các nội dung, tin tức luôn được cập nhật lên Tin tức để người dùng có thể theo dõi hàng ngày.

Lịch công tác

Xem trực tiếp các lịch công tác của bạn trên ứng dụng Sổ tay Đảng viên.

Văn bản

Các văn bản đã được ban hành liên tục cập nhật

Học tập

Điểm danh lớp học bằng vị trí, học nghị quyết/truy cập tài liệu bằng QR code, cập nhật tin tức trên Mobile APP

Tư liệu

Bao gồm các tư liệu, văn kiện về Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông tin

Thông tin được mã hóa và phê duyệt truy cập bởi các cấp quản lý