(+84) 936 110 116
GIỚI THIỆU

Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone

Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo trong chiến lược chuyển đổi số công tác Đảng giúp các Đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu thông tin chính thống về Đảng, tương tác với tổ chức Đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, giúp nâng cao chất lượng công việc của các Đảng viên trong kỷ nguyên Chuyển đổi số và góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng.

 

Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone

Ưu điểm của giải pháp

Ứng dụng dành riêng cho các Đảng viên, nhằm giúp Đảng viên có thể theo dõi thông tin, văn kiện, văn bản của Đảng bộ và dễ dàng thực hiện nghị quyết học tập và thi trực tuyến trên ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Tăng cường trải nghiệm Đảng viên

Cung cấp các dịch vụ tiện ích và hỗ trợ Đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức Đảng.

Tăng cường khả năng tự động hóa

Giảm thiểu công việc thủ công trong công tác Đảng và tăng cường hiệu quả hoạt động, lưu trữ thông tin.

Đổi mới, nâng cao

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua các tiện ích phục vụ cho cuộc họp giao ban của đảng ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Thiết lập hệ thống quản lý thông tin Tổ Chức Đảng

Giúp Cơ quan Trung ương theo dõi và có số liệu thống kê - báo cáo trực quan, chính xác nhất về thông tin của Đảng viên.

Sổ tay đang viên điện tử MobiFone

Tính năng của giải pháp

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tính năng này cho phép phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử trở thành công cụ hỗ trợ tổ chức, quản lý và tham gia các hoạt động sinh hoạt của Đảng viên trong tổ chức Đảng:
– Sinh hoạt Đảng: Giúp số hoá toàn bộ công tác sinh hoạt Đảng; có thống kê các biểu quyết và hỗ trợ xuất ra biên bản họp sau cuộc họp với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Tổ chức Đảng.
– Tin tức: Có thể tích hợp tin tức từ các nguồn lên Sổ tay Đảng viên điện tử.
– Tư liệu – văn kiện: Giúp các Đảng viên, Chi bộ, Tổ chức Đảng nắm được các tư liệu một cách nhanh nhất, chính thống nhất từ Trung Ương đẩy xuống thông qua trục LGSP.
– Học tập và thi trực tuyến: Tích hợp hệ thống theo E-learning, giúp Tổ chức Đảng có thể phát động và tạo ra các hoạt động học và thi trực tuyến.

Tiện tích cho đảng viên

Tính năng này cho phép Đảng viên tra cứu và tiếp nhận thông tin một cách chính thống nhất. Ngoài ra giúp Đảng viên có các trải nghiệm mới về công nghệ:
– Trợ lý ảo: mang đến cho người dùng một trợ lý thông minh, có thể phân tích và giải đáp những thông tin về Đảng một cách chính thống nhất.
– Bảo tàng số VR360: người dùng có thể tham quan, tìm hiểu lịch sử, địa danh lịch sử một cách mới mẻ và hấp dẫn ngay trên chính thiết bị di động cá nhân.
– Phân công nhiệm vụ : Bí thư/ Phó bí thư có thể phân công nhiệm vụ cụ thể đến Đảng viên trong Tổ chức Đảng và có thống kê chi tiết trạng thái hoàn thành của các nhiệm vụ.
– Thông báo nội bộ: Tổ chức Đảng có thể đăng các thông tin liên quan để các Đảng viên có thể nắm được nhanh nhất.