(+84) 936 110 116

Cách đăng ký sử dụng chữ ký số cho dịch vụ công kho bạc nhà nước

views 09/05/2024 9:32 am By: admin

Dịch vụ công trực tuyến được áp dụng nhằm giúp người dân thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính thông thường, trong đó bao gồm dịch vụ công kho bạc nhà nước. Bởi đây là một dịch vụ mới nên nhiều kế toán, doanh nghiệp chưa nắm được cách thức sử dụng. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách đăng ký sử dụng và ký số dịch vụ công kho bạc nhà nước, giúp kế toán, doanh nghiệp có thể thực hiện các thao tác online một cách chính xác và dễ dàng.

   Cách đăng ký sử dụng chữ ký số cho dịch vụ công kho bạc nhà nước

1. Quy định về chữ ký số dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về chữ ký số dịch vụ công Kho bạc nhà nước cụ thể như sau:

“Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước:

Việc sử dụng chứng thư sốchữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện giao dịch điện tử với Kho bạc nhà nước, các cơ quan, tổ chức phải đăng ký chữ ký số của cá nhân liên quan thuộc đơn vị cho Kho bạc nhà nước.”

2. Cách đăng ký sử dụng chữ ký số cho dịch vụ công kho bạc nhà nước

2.1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ

Để sử dụng và tiến hành ký số trên Cổng dịch vụ công Kho bạc nhà nước, các đơn vị cần cài đặt các phần mềm hỗ trợ sau:

– Ứng dụng Java;

– Phần mềm tiện ích của Kho bạc nhà nước

Sau đó truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công Kho bạc nhà nước tại https://dvc.vst.mof.gov.vn và chọn “Đăng ký sử dụng”.

2.2. Tiến hành kê khai thông tin 

Để tiến hành khai báo các thông tin của doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số, vui lòng thực hiện theo các bước được hướng dẫn sau:

Bước 1: Kê khai thông tin doanh nghiệp

Tại phần này, cần nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (có gắn dấu *) -> Tích chọn “Sử dụng dịch vụ công trực tuyến” và click “Tiếp tục”.

Bước 2: Điền thông tin dự án

Thực hiện kê khai thông tin tài khoản đã mở và kê khai thông tin ĐVQHNS/Dự án của đơn vị giao dịch -> Chọn “Tạo số tài khoản của đơn vị” và điền thông tin tài khoản -> Chọn “Tiếp tục”.

Bước 3: Kê khai thông tin thành viên dự án

Tại đây, nếu là Chủ tài khoản/Ủy quyền chủ tài khoản, nhập đủ trường thông tin về:

– Họ tên

– Số Căn cước công dân

– Email,…

Rồi chọn “Chức danh tham gia” -> Nhấn vào “Lấy thông tin” chữ ký số, nhập mã PIN và ấn OK.

Trên màn hình, lấy thông tin chứng thư số của chủ tài khoản và nhấn “Ghi”

Nếu là Kế toán trưởng/Ủy quyền kế toán trưởng thì nhấn nút “+” tại Danh sách thành viên để thêm người cần kê khai thông tin. Sau đó, khai báo các thông tin tương tự như trên và lưu hồ sơ.

2.3. Lưu thông tin hồ sơ đã kê khai

Nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin hồ sơ vừa thực hiện kê khai. Lúc này, hệ thống sẽ gửi lại mã hồ sơ và thông báo lưu thành công. Người dùng có thể kiểm tra và cập nhật thông tin sau khi nhận thông báo này từ hệ thống.

3. Hướng dẫn kiểm tra/cập nhật thông tin chữ ký số Dịch vụ công Kho bạc nhà nước

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dvc.vst.mof.gov.vn và chọn “Tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng”

Nhập mã hồ sơ và click vào “Tìm kiếm” -> tại Danh sách nhấn vào Mã hồ sơ.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang Đăng ký Dịch vụ công trực tuyến. Người dùng nhấn “Tiếp tục” để đi đến màn hình Hoàn thành và gửi hồ sơ, sau đó chọn “Lưu”.

Bước 3: Để tiến hành ký số, thay vì nhấn “Lưu” (như trên) thì người dùng chọn “Ký số” để tiến hành thao tác ký điện tử.

Chọn Phê duyệt và nhập mã PIN của chủ tài khoản. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái hồ sơ và hiển thị thông báo. Người dùng kiểm tra email để nhận kết quả đăng ký gửi về Kho bạc nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *