(+84) 936 110 116
Giới thiệu

MobiFone BMCC gateway - Kết nối tập trung đa dịch vụ

MobiFone BMCC gateway (được viết tắt bởi Big Data management gateway for centralized connection) là:

  • Giải pháp công nghệ quản lý dữ liệu lớn phục vụ kết nối dữ liệu tập trung đa dịch vụ;
  • Là cổng trung gian nhằm mã hóa dữ liệu người dùng từ toàn bộ các nguồn và giám sát dữ liệu, kết nối tới mạng core của doanh nghiệp một cách tập trung.
  • Là cổng trung gian phục vụ hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật và quy định của pháp luật cũng như an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, kết nối theo quy định của doanh nghiệp khách hàng
MobiFone BMCC gateway

Ưu điểm giải pháp

An toàn dữ liệu, bảo mật thông tin

Tăng tính an toàn dữ liệu, bảo mật dữ liệu phù hợp với chính sách quản lý dữ liệu tại lãnh thổ Việt Nam

Quản lý kết nối dễ dàng

Dễ dàng khai báo, quản lý, giám sát dữ liệu, kiểm soát các truy cập, các kêt nối của các dịch vụ khi đi qua hệ thống

Chuẩn hóa giao thức

Là cổng trung gian, cung cấp và kiểm soát đầy đủ các giao thức kết nối tới mạng core của khách hàng phục vụ triển khai các giải pháp kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu đảm bảo bảo mật an toàn thông tin

Triển khai nhanh chóng

Giảm thiểu thời gian tích hợp riêng lẻ vào từng hệ thống core của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian tích hợp để phát triển dịch vụ mới

Đảm bảo an toàn thông tin

Giải pháp quản lý nguồn dữ liệu do chính người Việt Nam tự xây dựng và làm chủ, tránh những rủi ro về thất thoát dữ liệu ra bên ngoài khi sử dụng giải pháp quốc tế

MobiFone BMCC gateway

Công nghệ hiện đại

Công nghệ BigData

Ứng dụng công nghệ xử lý BigData Hadoop, Elasticsearch, Kafka Message Queue, Redis, Spark Core

Khóa tập trung Kerberos

Sử dụng cơ chế xác thực phiên và khóa tập trung Kerberos, giới hạn quyền truy cập đến từng dịch vụ khi kết nối qua nền tảng

Mã hóa an toàn

Sử dụng thuật toán mã hóa khối AES-128bit và AES-256bit để mã hóa dữ liệu

Machine Learning/AI

Machine Learning/AI trong bài toán phát hiện bất thường

NoSQL Elasticsearch

NoSQL Elasticsearch cho tra cứu và chăm sóc khách hàng tập trung
MobiFone BMCC gateway

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: