(+84) 936 110 116

Sự bùng nổ của CNTT, công nghệ số tại Việt Nam

views 04/12/2019 8:34 am By: starfruit

Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ vừa là thách thức và cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặt biệt, với những doanh nghiệp công nghệ nếu nắm bắt tốt thì đây không chỉ là cơ hội để “thắng trên sân nhà” mà còn có thể nâng tầm ra thế giới.

Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 tới đời sống

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những ứng dụng công nghệ mới dự báo sẽ tạo ra hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế – xã hội ở tất cả các quốc gia, trong đó có lĩnh vực tài chính.

Giống như 3 cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử trước đó, công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 chắc chắn sẽ đem lại sự thay đổi lớn trong đời sống kinh tế – xã hội của thế giới. Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam đây sẽ là thách thức lớn và cũng là cơ hội để vươn tầm cho các doanh nghiệp.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (Cách mạng công nghiệp 4.0) không chỉ là số hóa, internet hóa các thiết bị mà còn là sự hội tụ, dung hợp nhiều công nghệ và tương tác của chúng trên nhiều lĩnh vực với quy mô rộng lớn như: Dữ liệu lớn; Trí thông minh nhân tạo; Vạn vật kết nối, tự động hoá, rô bốt hóa, phương tiện không người lái; Công nghệ in 3D, công nghệ thực tế ảo kết hợp với các công nghệ sinh học, công nghệ nano…

Nhân lực CNTT – Chìa khóa thành công

Nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam là nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin; nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực cho đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực này là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Con người là chủ thể để tạo ra máy móc, những sản phẩm để phục vụ cho lợi ích của chính chúng ta. Vậy để đầu tư, phát triển của CNTT thì sự đầu tư về nguồn lực con người là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhân lực ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam đang bị đánh giá mỏng về lượng, yếu về chất.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *