(+84) 936 110 116

Tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không?

views 20/02/2024 10:12 am By: admin

Trong nhiều trường hợp, chủ thể vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho bên chủ thể còn lại do vi phạm hợp đồng. Vậy tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không? 

1. Vi phạm hợp đồng là gì?

Vi phạm hợp đồng gây ảnh hưởng đến một bên hoặc nhiều bên tham gia giao kết hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, sửa đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Mục đích của ký kết hợp đồng là để bảo vệ quyền lợi của chính mình, tránh việc vi phạm thỏa thuận hợp đồng.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 12, Điều 3, Luật Thương mại 2005:

“Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật”

Vi phạm hợp đồng có thể do nhiều yếu tố khách quan hay chủ quan gây ra, làm ảnh hưởng đến lợi ích của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng. Vi phạm hợp đồng xảy ra khi hợp đồng đã được giao kết và không bị vô hiệu.

2. Một số dạng vi phạm hợp đồng phổ biến

Phân loại vi phạm hợp đồng

Có rất nhiều hành vi dẫn đến vi phạm hợp đồng. Căn cứ theo nguyên nhân vi phạm mà người ta có thể chi vi phạm hợp đồng thành 2 dạng chính là do chủ thể giao kết hợp đồng và do vi phạm quy định của pháp luật khi giao kết hợp đồng.

2.1 Vi phạm hợp đồng do chủ thể giao kết hợp đồng

Biểu hiện vi phạm hợp đồng do chủ thể giao kết như sau:

– Chủ thể không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng

– Chủ thể không thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng dù đã hưởng các quyền lợi từ hợp đồng mang lại.

– Chủ thể không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng đã giao kết.

2.2 Vi phạm quy định của pháp luật khi thực hiện giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng vi phạm pháp luật thường khó có thể nhận ra ngay sau khi ký mà thường được phát hiện sau một thời gian thực hiện hợp đồng hoặc khi phát sinh các tranh chấp.

Biểu hiện vi phạm hợp đồng do vi phạm quy định của pháp luật như sau:

– Chủ thể giao kết hợp đồng không đủ năng lực, hành vi dân sự, không đủ thẩm quyền để giao kết hợp đồng.

– Vi phạm về hình thức của hợp đồng

– Đối tượng giao kết hợp đồng bị pháp luật cấm

– Bị ép buộc giao kết hợp đồng mà không đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, trung thực, bình đẳng.

– Hợp đồng thiếu nội dung cơ bản theo quy định bắt buộc của pháp luật

Chính vì thế, các bên khi thực hiện ký kết hợp đồng cần xem xét thật kỹ lưỡng, nắm rõ các quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng để tránh bị vi phạm.

3. Tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không?

Tiền phạt hợp đồng không phải xuất hóa đơn

Các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT như sau:

– Tổ chức, cá nhân khi nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất bị nhà nước truy thu), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng phát thải và một số khoản thu về tài chính khác…

– Cơ sở kinh doanh khi nhận tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác lập chứng từ thu theo quy định của Pháp luật….

Như vậy theo quy định trên thì đối với khoản tiền vi phạm hợp đồng mà doanh nghiệp nhận được sẽ không phải kê khai, xuất hóa đơn và tính nộp thuế TNCN mà chỉ cần lập chứng từ thu tiền và hạch toán vào thu nhập khác của thuế TNDN theo quy định.

+ Đối với trường hợp khoản thu tiền phạt vi phạm hợp đồng cao hơn khoản chi tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng thì sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác của thuế TNDN.

+ Đối với trường hợp khoản thu tiền phạt vi phạm hợp đồng thấp hơn khoản chi tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng thì sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào giảm trừ thu nhập khác.

Trên đây là giải đáp thắc mắc: Tiền vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không? Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất

Đăng ký tư vấn trải nghiệm Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice Tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *