(+84) 936 110 116

Từ 1/1/2024, giảm Thuế giá trị gia tăng 2% 

views 02/01/2024 3:05 pm By: admin

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15: Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết Tháng 6/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28-12-2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29-11-2023 của Quốc hội.

Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế GTGT (còn 8%) từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 30-6-2024.

Nghị định của Chính phủ quy định sẽ giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Vì sao Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% cho năm 2024?

Tại chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 20/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày Tờ trình tóm tắt về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết và lợi ích mà chính sách giảm thuế GTGT 2% có thể mang lại trong thời gian tới:

  • Đối với người dân: Đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân vượt qua thời gian khó khăn sau dịch bệnh, thiên tai, ổn định lại cuộc sống.
  • Đối với doanh nghiệp: Giải pháp giảm thuế GTGT cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm/dịch vụ. Từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ, tăng lợi nhuận và mở rộng sản xuất kinh doanh; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
  • Đối với nền kinh tế đất nước: Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế; kích cầu tiêu dùng.
Ảnh: các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội: Giảm Thuế GTGT 2% từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Dưới đây là những thông tin cơ bản về Nghị quyết số 110/2023/QH15:

Theo đó, nội dung đáng quan tâm nhất được thông qua tại Nghị quyết là về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 với nội dung như sau:

10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Trích từ Nghị quyết số 110/2023/QH15 Quốc hội ban hành ngày 29/11/2023

[Mới] Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 theo Nghị quyết 110/2023/QH15

Ngày 28/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chính của Nghị định số 94/2023/NĐ-CP:

Nội dung của Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định rõ về danh mục các loại hàng hóa/dịch vụ được/hay không được giảm thuế trong năm 2024:

  • Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai kháng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

  • Mức giảm thuế giá trị gia tăng:

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

  • Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *