(+84) 936 110 116

Người nộp thuế có được gia hạn nộp thuế khi trang thuedientu bị lỗi?

views 02/02/2024 9:36 am By: admin

Ngày 30/01/2024 và 31/01/2024 là thời hạn cuối nộp: lệ phí môn bài; Thuế TNDN tạm tính quý IV/2023; Tờ khai thuế GTGT và TNCN quý IV/2023. Tuy nhiên, do lượng truy cập quá tải nên từ ngày 30/01/2024, người nộp thuế khó truy cập, không truy cập được vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để khai và nộp thuế điện tử.

Về sự cố trên, vào ngày 31/01/2024 Tổng Cục thuế đã ban hành Thông báo 116/TB-TCT năm 2024 về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Như vậy, người nộp thuế có được gia hạn nộp thuế trong trường hợp trên hay không?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về trường hợp trang thuế điện tử bị lỗi và khoản 3 Điều 9 Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định về trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế.

Trong trường hợp trên, thời hạn nộp thuế sẽ được lùi tới ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn hoạt động trở lại.

>>> Xem chi tiết hơn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *